เรื่องด่วนประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมระยะสั้น "เทคนิคการเขียนโครงการอย่างมืออาชีพ"
กำหนดประชุม ก.จ.จ.

วันที่ 20 มกราคม 2556 เวลา 09.30 น.

กำหนดประชุม ก.ท.จ.

วันที่ 20 มกราคม 2556 เวลา 10.30 น.

กำหนดประชุม ก.อบต.

วันที่ 20 มกราคม  2556 เวลา 13.30 น.


ด่วนที่สุด!!!! แจ้ง อปท.ทุกแห่ง เนื่องจาก สนง.สถจ.กพ.ได้ดำเนินการปรับปรุงสำนักงาน ทำให้ไม่สามารถติดต่อทางโทรศัพท์ และส่ง Fax ได้ชั่วคราว หาก อปท.ที่ต้องการติดต่อราชการให้ติดต่อทางเบอร์โทรศัพท์ทางเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโดยตรง

อยากจะรวย ขอให้รวยด้วยสุจริต

อยากจะคบมิตร ขอให้คบแต่คนดี

อยากจะตระหนี่ ขอให้ตระหนี่ความชั่ว

อยากจะกลัว ขอให้กลัวแต่บาปกรรม
ดาวน์โหลด
หนังสือราชการ
สถานะ
เลขที่ออกหนังสือ
เรื่อง
วันที่