อปท.ในจังหวัด

          อำเภอทรายทองวัฒนา
                    :: อบต.ถาวรวัฒนา
                    :: อบต.ทุ่งทอง
          
          อำเภอพรานกระต่าย
                    :: อบต.คุยบ้านโอง

          อำเภอคลองขลุง
                    :: เทศบาลตำบลคลองขลุง
                    :: อบต.วังแขม
                    :: อบต.ท่าพุทรา
                    :: อบต.แม่ลาด
                    :: อบต.ท่ามะเขือ

          อำเภอขาณุวรลักษบุรี 
                    :: อบต.วังหามแห 
                    :: อบต.โค้งไผ่

            อำเภอเมืองกำแพงเพชร
                    :: อบต.วังทอง
                    :: อบต.นาบ่อคำ
                    :: อบต.คณฑี