ข่าวที่น่าสนใจในจังหวัด

จัด3คืน ปีนี้สวยงามมาก ลอยกระทงราชภัฏกำแพงเพชร

ผู้สื่อข่าว kppnews ได้ไปร่วมประเพณีลอยกระทงกับนักศึกษาจำนวนหลายพันคน ภายในรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เมื่อค่ำของวันนี้ที่ผ่านมา รู้สึกตื่นตาตื่นใจเมื่อได้เห็นนักศึกษาและคณะครูอาจารย์ที่ได้ร่วมจัดงานประเพณีนี้ได้อย่างสวยงามตระการตา มีเวทีการประกวด มีกระทงใหญ่กลางสระหน้าหออาคารทีปังกรรัศมีโชติ ประดิษฐ์ขึ้นอย่างสวยงาม ท่ามกลางแสงสี และความคิดสร้างสรรค์ จากการสอบถามทราบว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2558 เพื่อสืบสานอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมอันดีงามให้อยู่คู่ประเทศไทยสืบไป เราไปติดตามกัน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดงาน ลอยกระทง ประจำปี 2558 ณ ลานสระปลาบึก อาคารทีปังกรรัศมีโชติ ระหว่างวันที่ 26 – 28 พฤศจิกายน 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทงมากว่า 30 ปี ทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และหน่วยงานภายนอก ชาวชุมชนใกล้เคียง มีส่วนร่วมในกิจกรรมประเพณีลอยกระทง โดยพิธีเปิดวันแรก ได้รับเกียรติจาก ผศ.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยผู้คณะบริหาร รศ.มัย ตะติยะ รองอธิกาบดี ผศ.ดร.วชิระ วิชชุวรนันท์ รองอธิการบดี ผศ.ชัชชัย พวกดี รองอธิการบดี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ร่วมงานราชภัฏลอยกระทงประจำปี 2558 และยังได้รับเกียรติ จากคุณมนต์ชัย รุ่งชาญชัย นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มาร่วมพิธีเปิด สำหรับกิจกรรมในวันแรกนั้น มีการประกวดกระทงใหญ่ ของแต่ละคณะ มีการประกวดรีวิวประกอบเพลงไทยลูกทุ่ง มีการแสดงแสงสีเสียงประวัติความเป็นมางานประเพณีลอยกระทงแห่งลุ่มน้ำปิง จังหวัดกำแพงเพชร โดยนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และไฮไลต์ของงานในคืนแรกการประกวดนางนพมาศวัยทอง และมีกิจกรรมมหรสพการละเล่นอื่น ๆ อีกมากมาย สำหรับผลการแข่งขันการประกวดเต้นรีวิวประกอบเพลงไทยลูกทุ่ง รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 คณะครุศาสตร์ ในผลงานเพลงฝากใจใส่กระทงDSC_4800ได้รับเงินรางวัล 8000 บาท พร้อมเกียรติบัตร อันดับที่ 2 คณะวิทยาการจัดการ ในผลงานเพลงกระทงหลงทาง ได้รับเงินรางวัล 5000 พร้อมเกียรติบัตร อันดับที่ 3 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผลงานเพลงกระทงหลงทาง ได้รับเงินรางวัล 3000 บาทพร้อมเกียรติบัตร DSC_4825 ผลการประกวดนางนพมาศวัยทอง งานราชภัฏลอยกระทง ประจำปี 2558 รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 และรางวัลขวัญใจสื่อมวลชน ป๊อบปูล่าโหวต นางบังอร ทองมี แม่บ้านประจำสำนักงานอธิการบดี รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 นางธนพร อนันตศิริ แม่บ้านประจำหอพักอินทนิล รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 นางชวนพิศ พันธ์สังวร แม่บ้านประจำสำนักงานอธิการบดี รางวัลชมเชยลำดับที่4 นางบุญเสริม กาฬภักดี แม่บ้านประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รางวัลชมเชยลำดับที่ 5 นางยุพา เสือสูงเนิน แม่บ้านประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนในคำคืนที่ 27 พ.ย. 2558 มีการประกวดหนูน้อยนพมาศ การประกวดเทพธิดาจำแลง และในคืนสุดท้ายวันที่ 28 พ.ย. 2558 มีการประกวดเทพบุตรและ เทพธิดาราชภัฏประจำปี 2558 ตั้งเวลา 17.00 เป็นต้นไป ณ บริเวณลานสระปลาบึก อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร//พิพัฒน์ จงมีความสุข(เส่ง)รายงาน