เอกสารดาวน์โหลด
วันที่ออกหนังสือ : 03 ต.ค. 61
เลขที่ : กพ 0023.3/ว 4573
เรื่อง : มาตรฐานงานทางหลวงท้องถิ่น (การใช้ยางพาราเป็นส่วนผสมในงานก่อสร้างและซ่อมบำรุงทาง)
รายละเอียด : มาตรฐานงานทางหลวงท้องถิ่น (การใช้ยางพาราเป็นส่วนผสมในงานก่อสร้างและซ่อมบำรุงทาง)
เอกสารแนบ :