เอกสารดาวน์โหลด
วันที่ออกหนังสือ : 05 ต.ค. 61
เลขที่ : กพ 0023.3/ว 4605
เรื่อง : การจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รายละเอียด : การจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เอกสารแนบ :