เอกสารดาวน์โหลด
วันที่ออกหนังสือ : 04 ต.ค. 61
เลขที่ : กพ 0005/ว 4592 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2561
เรื่อง : แนวทางการจับสลากออกกึ่งหนึ่งของคณะบริหารสภาเด็กและเยาวขน และคัดเลือกผู้บริหารใหม่แทนตำแหน่งที่ว่างตามมาตรา 33 วรรค 3
รายละเอียด : แนวทางการจับสลากออกกึ่งหนึ่งของคณะบริหารสภาเด็กและเยาวขน และคัดเลือกผู้บริหารใหม่แทนตำแหน่งที่ว่างตามมาตรา 33 วรรค 3
เอกสารแนบ :