เอกสารดาวน์โหลด
วันที่ออกหนังสือ : 11 ต.ค. 61
เลขที่ : กพ 0023.3/ว 4658
เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลคนพิการ และผู้ดูแลคนพิการที่มีความประสงค์จะจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล
รายละเอียด : ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลคนพิการ และผู้ดูแลคนพิการที่มีความประสงค์จะจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล
เอกสารแนบ :