เอกสารดาวน์โหลด
วันที่ออกหนังสือ : 08 ก.ค. 59
เลขที่ : -
เรื่อง : รายงานการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล(ก.อบต.จังหวัด)ครั้งที่ 6/2559
รายละเอียด : รายงานการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล(ก.อบต.จังหวัด)ครั้งที่ 6/2559