เอกสารดาวน์โหลด
วันที่ออกหนังสือ : 29 พ.ค. 52
เลขที่ : กพ 0037.3/ ว 289
เรื่อง : การกำหนดราคากลางนมโรงเรียนและหลักเกณฑ์การจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน
รายละเอียด : การกำหนดราคากลางนมโรงเรียนและหลักเกณฑ์การจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนเรียน ท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรและนายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร