เอกสารดาวน์โหลด
วันที่ออกหนังสือ : 17 ม.ค. 60
เลขที่ : กพ0023.2
เรื่อง : รายงานการประชุม ก.อบต.จังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่12/2559
รายละเอียด : รายงานการประชุม ก.อบต.จังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่12/2559