เอกสารดาวน์โหลด
วันที่ออกหนังสือ : 02 ก.พ. 60
เลขที่ : -
เรื่อง : รายงานการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) ครั้งที่ 1/2560
รายละเอียด : รายงานการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) ครั้งที่ 1/2560