เอกสารดาวน์โหลด
วันที่ออกหนังสือ : 16 มี.ค. 60
เลขที่ : กพ0023.2
เรื่อง : รายงานการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) ครั้งที่ 2/2560
รายละเอียด : รายงานการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) ครั้งที่ 2/2560