เอกสารดาวน์โหลด
วันที่ออกหนังสือ : 05 เม.ย. 60
เลขที่ : กพ0023.2
เรื่อง : รายงานการประชุม ก.อบต.จังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่3/2560
รายละเอียด : รายงานการประชุม ก.อบต.จังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่3/2560