เอกสารดาวน์โหลด
วันที่ออกหนังสือ : 16 พ.ค. 60
เลขที่ : -
เรื่อง : รายงานการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดกำแพงเพชร (ก.อบต.จังหวัด)ครั้งที่ 4/60
รายละเอียด : รายงานการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดกำแพงเพชร (ก.อบต.จังหวัด)ครั้งที่ 4/60