เอกสารดาวน์โหลด
วันที่ออกหนังสือ : 09 มิ.ย. 60
เลขที่ : กพ0023.2/
เรื่อง : รายงานการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดกำแพงเพชร (ก.อบต.จังหวัด) ครั้งที่ 5/2560
รายละเอียด : รายงานการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดกำแพงเพชร (ก.อบต.จังหวัด) ครั้งที่ 5/2560