เอกสารดาวน์โหลด
วันที่ออกหนังสือ : 08 ส.ค. 60
เลขที่ : กพ0023.2/
เรื่อง : รายงานการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดกำแพงเพชร (ก.อบต.จังหวัด) ครั้งที่ 7/2560
รายละเอียด : รายงานการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดกำแพงเพชร (ก.อบต.จังหวัด) ครั้งที่ 7/2560