เอกสารดาวน์โหลด
วันที่ออกหนังสือ : 09 ม.ค. 61
เลขที่ : -
เรื่อง : รายงานการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด) ครั้งที่ 12/2560
รายละเอียด : รายงานการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด) ครั้งที่ 12/2560