เอกสารดาวน์โหลด
วันที่ออกหนังสือ : 08 มิ.ย. 61
เลขที่ : กพ 0023.3/ว 2750
เรื่อง : มาตรการป้องกันการทุจริตงบประมาณค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน
รายละเอียด : มาตรการป้องกันการทุจริตงบประมาณค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน
เอกสารแนบ :