เอกสารดาวน์โหลด
วันที่ออกหนังสือ : 08 มิ.ย. 61
เลขที่ : กพ 0023.3/ว 6430
เรื่อง : แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด
รายละเอียด : แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เอกสารแนบ :