เอกสารดาวน์โหลด
วันที่ออกหนังสือ : 08 มิ.ย. 61
เลขที่ : กพ 0023.2/ว 2730
เรื่อง : การสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างด้วยวิธีการรับโอนและการคัดเลือกเพื่อรับโอน
รายละเอียด : การสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างด้วยวิธีการรับโอนและการคัดเลือกเพื่อรับโอน
เอกสารแนบ :