เอกสารดาวน์โหลด
วันที่ออกหนังสือ : 12 มิ.ย. 61
เลขที่ : กพ 0023.2/ว 2794
เรื่อง : การสำรวจตำแหน่งอละอัตราว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายละเอียด : การสำรวจตำแหน่งอละอัตราว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เอกสารแนบ :