เอกสารดาวน์โหลด

Can't execute query

		SELECT 	ot.order_id	
                          , ot.local_id	
                          , ot.order_no
                          , ot.order_topic
                          , ot.order_description
                          , ot.order_status
                          , ot.order_reply
                          , ot.order_question
                          , ot.order_date
                          , ot.order_file
                          , ot.order_hit
                          , oc.ordercate_name
		FROM 		order_topic ot
						, order_cate oc
		WHERE		oc.ordercate_id = ot.ordercate_id
		AND			oc.ordercate_id = 
		ORDER BY	ot.order_date DESC,ot.order_id DESC
                LIMIT            3
	

MySQL Error: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'ORDER BY ot.order_date DESC,ot.order_id DESC LIM' at line 17

This script cannot continue, terminating.