เอกสารดาวน์โหลด
วันที่ออกหนังสือ : 13 มิ.ย. 61
เลขที่ : กพ 023.3/ว 219
เรื่อง : การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่ม ปี 2561
รายละเอียด : การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่ม ปี 2561
เอกสารแนบ :