เอกสารดาวน์โหลด
วันที่ออกหนังสือ : 14 มิ.ย. 61
เลขที่ : กพ 0023.3/ว 2856
เรื่อง : การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น
รายละเอียด : การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น
เอกสารแนบ :