เอกสารดาวน์โหลด
วันที่ออกหนังสือ : 14 มิ.ย. 61
เลขที่ : กพ 0023.3/ว 2857
เรื่อง : การจัดทำแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายละเอียด : การจัดทำแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เอกสารแนบ :