ภาพกิจกรรม
กิจกรรม
จำนวนคนดู
วันที่ 1 เมษายน 2561 บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอพรานกระต่าย นายสุวัฒน์ จันทร์สุข นายอำเภอพรานกระต่าย พร้อมด้วยท้องถิ่นอำเภอพรานกระต่ายภายใต้การอำนวยการของ ดร.ไอศูรย์ ดีรัตน์ ท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร และหัวหน้าส่วนราชการ ผู้...
329
วันที่ 2 เมษายน 2561 เวลา 8.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร ได้รับรายงานตัวและจัดปฐมนิเทศข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งตามบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ (รอบที่ 2) จำนวน 13 ราย ...
737
วันที่ 30 มีนาคม 2561 เวลา 17.00 น ทต.สลกบาตร จัดทำโครงการถนนคนเดินบริเวณหน้าวัดสิงคาราม เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีพื้นที่ค้าขายมากขึ้น และมีรายได้จากการนำผลิตภัณฑ์ที่ผลิตเองมาจำหน่ายอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว...
288
วันที่ 30 มีนาคม 2561 เวลา 18.30 น. นายไอศูรย์ ดีรัตน์ ท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายให้นางสาววิจิตรา กังวาล นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ ร่วมพิธีเปิดตลาดท่องเที่ยว 3 วิถี ที่ท่าขุนราม ณ วัดบ้านใหม่สุวรรณภู...
340
วันที่​ 30​ มีนาคม​ 2561 นายประยงค์ ชัยเสน ท้องถิ่นอำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร รณรงค์​ ลดปริมาณการคัดแยกขยะเปียกในครัวเรือน​ โดยมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินกรอย อบต.หนองทอง และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยใหญ่ยางงาม อบต.ม...
313
วันที่ 29 มีนาคม 2561 นายไอศูรย์ ดีรัตน์ ท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร ได้มอบหมายให้ จ่าอากาศเอก ทินกร ราษี ท้องถิ่นอำเภอลานกระบือ เป็นตัวแทนในการมอบดอกไม้และเข้าร่วมในพิธีทำบุญเปิดอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลลานกระบือ สังกัดเทศบ...
201
>>
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
หน้า :