ภาพกิจกรรม
กิจกรรม
จำนวนคนดู
14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.00 น. นายไอศูรย์ ดีรัตน์ ท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร วางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องใน วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2560 ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร โดยมีนายพิจิตร วัฒนศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังห...
253
8 พฤศจิกายน 2560 ​​เวลา 09.00 น. นายไอศูรย์ ดีรัตน์ ท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร และนายสีหพงษ์ หาญวีรโยธิน ท้องถิ่นอำเภอทรายทองวัฒนา ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอทรายทองวัฒนา อาท...
256
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.30 น ณ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร นายธัชชัย สีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัด โดยมี นายไอศูรย์ ด...
231
วันที่ 1 พ.ย.2560 เวลา 08.30 น. นางทิวาพรรณ สหอารักขา หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น รักษราชการแทน ท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร และเจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด คณะผู้บริหาร พนักงานขององค์กรป...
253
วันที่ 23 ตุลาคม 2560 เวลา 07.00 น. นางทิวาพรรณ สหอารักขา หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น รักษาราชการแทน ท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้า...
222
วันที่ 14 ตุลาคม 2560 เวลา 10.00 น. ข้าราชการ สถจ.กำแพงเพชร และผู้บริหาร อปท. ร่วมต้อนรับ ดร.ไอศูรย์ ดีรัตน์ ท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร ในโอกาสที่เดินทางมาปฏิบัติหน้าที่ ณ จังหวัดกำแพงเพชร เดินทางสักการะวัดพระบรมธาตุ ศาลห...
334
>>
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
หน้า :