ภาพกิจกรรม

ผู้ตรวจราชการ สถ.นายวิรัตน์ ทำนุราศรี ได้เดินทางมาตรวจราชการ อปท

ผู้ตรวจราชการ สถ.นายวิรัตน์ ทำนุราศรี ได้เดินทางมาตรวจราชการ อปท.ในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร ได้แก่ ทต.คลองลานพัฒนา และ อบต.คลองน้ำไหล วันที่ 18 ธันวาคม.2555 โดยข้าราชการ สถจ.กำแพงเพชร ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และบุคลากรในสังกัด อปท.ให้การต้อนรับและร่วมรับฟังข้อเสนอแนะจากการตรวจเยี่ยมในครั้งนี้เป็นอย่างดี